روابط عمومی

Hits: 1978

خیزش آبان ۱۳۹۸

هم میهنان گرامی.

کنگره رهایی ایران در اولین سالگرد قیام سراسری آبان ۹۸ ، یاد بانوان سربلند، مردان غیور و‌کودکان وطن پرستی را که جان گرانبهای خود را برای هدفی مقدس و برقراری دموکراسی به منظور تغییر اساسی به ذات و بنیاد این رژیم ستمگر فدا کردند را گرامی میدارد.

امروز به گرامیداشت مردم شجاع ایرانی نشسته ایم که سرکوب ، اذیت و آزار رژیم را برای به سکوت کشاندن مخالفتشان به چالش کشیدند و از خون خویش بذرهایی برای محقق ساختن آزادی و عدالت در میهن خود کاشتند.
حکومت تروریسمی که تحت نام مذهب هم میهنان خود را با هزاران سال تمدن و منابع قوانین حقوق بشری با کوچکترین حق اعتراض سلاخی می‌کند و به طناب دار می سپارد.

با قاطعیت می گوییم که این حکومت باید برود و‌جایش را به حکومتی بسپارد که بر اساس دموکراسی بنا خواهد شد و ‌اقدام شجاعانه هم میهنان ایران در آبان خونین۹۸ توسط میهن پرستان ایرانی؛ نه فراموش می‌شود و ‌نه مرگ آنان توسط خیانت کاران به میهن بخشیده خواهد شد و راه انان هموار کننده راه آزادی فردای ایران خواهد بود.

بدینوسیله به جامعه بین الملل پیام خود را ابلاغ مینماییم که به سکوت خود در قبال جنایات رژیم ایران خاتمه دهید و با سیاست مماشات طلبانه خود حق خون جوانان ایرانی را پایمال نکنید چرا که فریاد زنندگان آبان ۹۸ ، صدایشان را بلند کردند تا انعکاس دهنده صدای هم‌وطنان خود  به جامعه جهانی و مصادره کنندگان این کشور متمدن باشند و فریاد زدند تا همگان بشنوند که مردم ایران دیگر قبول نخواهند کرد که در ترس زندگی کنند . صدایشان را بلند کردند تا ما بشنویم ، حال نوبت ما است که صدایمان را همراه با شما و در حمایت آنها  برآوریم و با اطمینان بگوییم که حکومت پلید غیر مردمی خواهد رفت و حکومتی لبریز از عشق مردمی جایگزین آن خواهد شد که رهروان آبان هموار کننده راه  آن بوده اند.

هم میهن؛ حمایت ما همواره همراهتان.

روابط عمومی کنگره رهایی ایران


 

Dear Iranian Patriots 

The Iran Liberation Congress memorializes the first anniversary of the honorable women, bravest men and the glorified young who sacrificed their precious life to change the major ideological foundations of the regime in Iran for establishing a democratic government for the future of Iran. 

Today, we honor Iranians bravest patriots who were not silent against the Regime, and they challenged the suppression, persecution, and harassment of such a tyrannical government in the world. They sacrificed their life to plant the seeds of liberty and justice in Iran, the terrorist government who have been continually harassing and executing our civilized people under the name of religion and God, the people who owned the rich human rights regulations a thousand years ago.

We strongly say that this government must go, and a democratic government would be replaced by the Iranian’s decision. Iranian people never forget the courageous actions of the patriots of Iran and they never forgive the criminal persons who caused their death at the same time. The future of Iran will be absolutely free by Iranian people who are inspired by the patriots that sacrificed their lives on Oct 2019.  

Then, we explicitly mention the international societies to stop the policy of appeasement with the regime of Iran, and never ignore the blood of the youth of Iran. They shouted to reflect the horrible circumstances of the Iranian people to the world and whoever has captured such a civilized country. They shouted to say that Iranians are not going to live with fear. Right now, it is our turn to raise our voices for supporting the Iranian people. 

We would firmly say that such a tyrannical regime will go, and a lovely democratic government will be replaced by the Iranian people who have been affected by the patriots on Oct 2019.

Dear the Iranian people

You have our continued support 

 Public Relations of Iran liberation Congress