Hits: 4358
باور‌ها و منشور اخلاقی‌ هموندان کنگره

 
اصول زیر بنایی

 1. حذف کلیت، تمامیت و موجودیت جمهوری اسلامی از طریق مسالمت آمیز با تاکید بر حق دفاع از خود
 2. پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ایران
 3. زبان پارسی بعنوان زبان ملی، رسمی، اداری وآموزشی کشور محسوب میگردد. آموزش زبان مادری برای همه مردم در تمامی پهنه و گستره ایران حق شهروندان می باشد
 4. پرچم سه رنگ شیر و خورشید بعنوان نماد تاریخی و ملی ایرانیان
 5. جدائی دین از حكومت همراه با آزادی همه ادیان و باورهای مذهبی و دینی
 6. پذیرش منشور جهانی حقوق بشر و اسناد وابسته
 7. برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی
 8. مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور محلی خود
 9. مخالفت با ساخت و یا استفاده از هرگونه سلاح کشتار جمعی از جمله اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی
 10. کنگره رهائی ایران، شاهزاده رضا پهلوی را نماد یکپارچگی میهن، سرمایه ای ملی برای تحکیم همبستگی اپوزیسیون و پرچمدار مبارزه برای فروپاشی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت مردم و تحقق دموکراسی و سکولاریزم در نظامی اعم از پادشاهی پارلمانی و یا جمهوری پارلمانی در ایران میداند

 باور های مشترک
آغاز به همکاری داوطلبانه از مکانی بیطرف با استقلال ایدئولوژی فردی و سازمانی، شروع کار براساس طرح های دقیق اجرائی، ارجاع مسئولیت بر پایه شایسته سالاری و ارزیابی عملکرد، شفافیت مالی و اجرائی، حق رای با مسئولیت فردی - یک فرد یک رای، فرض بر صداقت و ایران دوستی ھمگان مگر در صورت اثبات خلاف آن، استفاده از جدیدترین سیستم ھای کامپیوتری و تکنولوژی و تامین مخارج حداقلی کنگره قبل از شروع رسمی کار کنگره.
 
منشور اخلاقی و سازمانی هموندان کنگره رهائی ایران 
ما هموندان کنگره رهائی ایران  بر باورهای اخلاقی و سازمانی زیر هم پیمان و استوار خواهیم بود:

 1. باور ژرف به هدف و باورهای مشترک کنگره و تلاش برای تحقق آنها.
 2. رعایت قوانین، مقررات و  دستورالعمل ها، ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرائی و تعمیم آن در کنگره.
 3. همکاری و اعتقاد به مشارکت پذیری، انسجام سازمانی و رعایت وجدان کاری، انضباط و عدالت در انجام وظایف.
 4. در جهت تقویت ارزش های اخلاقی و سازمانی در محیط کار و ایجاد فضای صمیمی، از هرگونه تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و گویش های زشت پرهیز خواهیم نمود.
 5. روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت نموده و با رعایت اصل احترام و تشویق هموندان سعی نمائیم که این امر را در بین هموندان اشاعه دهیم.
 6. تلاش در انجام بهینه وظایف و ماموریت های محوله در سطوح مدیران و یا اعضای واحدهای سازمانی کنگره.
 7. رعایت حریم خصوصی هموندان و تلاش در جهت حفظ اسرار هموندان.
 8. ترجیح دادن خواست ها و وظایف سازمانی به خواست ها و امورشخصی.
 9. تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و گزینش هموندان با تجربه و متخصص در امور مربوطه.
 10. تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های احتمالی به کنگره
 11. شناسایی متخلفان و قانون گریزان و برخورد قانونی پیش بینی شده درآئین نامه های کنگره با آنان.
 12. بکارگیری اصول دقت، درستی و سرعت، در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع آنها به مراجع مربوطه در کنگره.
 13. بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با روش های نوین و فناوری های روز.
 14. تلاش برای تطبیق دانش و مهارت های خود در زمینه فعالیت های سازمانی با دانش روز و بکارگیری آنها با توانمندی و ابتکار خود در انجام مسئولیت ها و وظایف سازمانی.
 15. شرکت در دوره های آموزشی فن آوری های نوین و به روز برای افزایش توانمندی های خود.
 16. تلاش برای فراگیری مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه سازمانی خود و بکارگیری تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش برای انجام بهینه وظایف سازمانی.
 17. انجام امور براساس مشارکت و رعایت سلسه مراتب سازمانی.