(رئیس شورای مرکزی) خسرو بختیاری

در سال 1988 پس از درگیری با جمهوری اسلامی به آلمان مهاجرت کردم و بلافاصله فعالیت علیه رژیم را شروع کردم.
در شهر هامبورگ برگزاری اکسیون و راهپیمایی و جلسات سخنرانی و افشاگری ج ا با همراهی ایراندوستان از وظایف من است و از سامانه پادشاهی پارلمانی و شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی میکنم امیدوارم در کنگره بتوانم در راه آزادسازی میهن عزیز از چنگال اهریمنان قدم بردارم.