Hits: 1745
مراحل پیوستن به کنگره رهایی ایران برای هم میهنان درون کشور به قرار زیر می باشد:
 
1. یک پیام به این ایمیل ارسال نمایید.     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
2. یک شماره رمز 6 رقمی به انتخاب خود  + نام مستعار خود را در ایمیل درج و ارسال نمایید.
3. حداکثر در مدت 72 ساعت با شما تماس گرفته خواهد شد.
 
توجه: در تماسها، هرگز نام اصلی شما و سوالاتی که هویت اصلی شما را مشخص نماید، پرسش نخواهد شد.
 
 
return